Lời chào mừng từ Khoa Nhân Văn và Ngôn Ngữ

Xin chào mừng các bạn đã đến với Khoa Nhân Văn và Ngôn Ngữ! Chúng tôi thân ái mời bạn gia nhập Khoa Nhân Văn và Ngôn Ngữ của Đại học Tân Tạo. Ở khoa của chúng tôi, bạn sẽ trải nghiệm một điều kiện dạy-học tiên tiến với đội ngũ giảng viên thân thiện và tận tâm sẵn sàng hỗ trợ bạn thực hiện ước mơ của cuộc sống.

Với nền tảng vững chắc trong ngành nhân văn và ngôn ngữ, bạn sẽ gia nhập thế giới toàn cầu hóa và đa văn hóa. Các môn học của Khoa Nhân Văn và Ngôn Ngữ sẽ khảo sát những giá trị tạo thành con người và định hình thái độ hành vi của chúng ta. Những nghiên cứu gần đây cho thấy sinh viên theo học ngành khoa học và nhân văn thường có lòng nhân ái, nhận thức xã hội và trí tuệ cảm xúc cao.

Các môn học của chúng tôi bao gồm ngôn ngữ Anh, văn chương và văn hóa với trọng tâm định hướng năng lực nghề nghiệp để giúp các bạn có thêm nhiều cơ hội nghề nghiệp sau này. Các sinh viên sử dụng tiếng Anh thành thạo thường hội đủ điều kiện chuyên môn trong các ngành nghề đòi hỏi năng lực giao tiếp hiệu quả và quan hệ liên văn hóa như làm giáo viên dạy tiếng Anh, nhà văn, phiên dịch viên, biên tập viên, nhà báo, đại diện thương mại, nhà phê bình…

Sinh viên theo học ngành Ngôn Ngữ Anh sẽ được trang bị các kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ Anh để giao tiếp thành thạo theo định hướng nghề nghiệp, các nhận thức về văn hóa xã hội, và kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ hai (tiếng Nhật/tiếng Hàn/tiếng Pháp) để bảo đảm cho sinh viên hòa nhập và làm việc hiệu quả trong môi trường hội nhập và đa văn hóa. Trong giai đoạn học chuyên ngành sinh viên sẽ được cung cấp kiến thức và đào tạo kỹ năng chuyên môn sâu để hoạt động hiệu quả trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài và có năng lực học tập nâng cao ở bậc sau đại học.

Chúng tôi mời bạn hòa nhập vào một môi trường học thuật của Khoa Nhân Văn và Ngôn Ngữ để khẳng định chính mình.

Khoa Nhân Văn và Ngôn Ngữ