Tuyển sinh

Điều kiện xét tuyển

1. Kết quả học tập tại trường phổ thông 

- Điểm trung bình 03 năm THPT từ 7,0 trở lên và không có môn nào dưới 5;

- Điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT đạt từ 7,0 trở lên và không có môn nào dưới 5.

2. Kết quả thi đại học (chưa tính điểm ưu tiên khu vực)

- Đối với thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 tại Đại học Tân Tạo: trên điểm sàn ít nhất 4 điểm trở lên, đối với những tỉnh ưu tiên: trên điểm sàn ít nhất 2 điểm; Các tỉnh ưu tiên bao gồm Long An, Kiên Giang, Bình Dương, Hà Nam, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Nam.

- Đối với các thí sinh đăng ký nguyện vọng 2: Điểm xét tuyển sẽ được công bố sau khi có kết quả tuyển sinh nguyện vọng 1.

3. Yêu cầu về TOEFL: 520 trở lên

Tuy nhiên, TTU sẽ cấp học bổng cho sinh viên trúng tuyển học tối đa không quá một năm học tiếng Anh. Những sinh viên đạt TOEFL theo quy định sẽ được cấp tiếp học bổng vào học năm thứ nhất. (Xem chi tiết trong quy định về Học bổng)

4. Phỏng vấn

Thí sinh phải vượt qua được vòng phỏng vấn của trường. Chỉ những thí sinh đáp ứng được các điều kiện kết quả học tập tại trường phổ thông và kết quả thi đại học mới được tham gia phỏng vấn. 

Lưu ý: Nếu số lượng thi sinh đạt yêu cầu vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh, những thí sinh có điểm thi đại học cao hơn sẽ được ưu tiên xét tuyển.

 

Download Proposal for English Major