Chào mừng TS. Sohini Dasgupta đến Khoa Nhân văn và Ngôn ngữ

Chào mừng TS. Sohini Dasgupta đến Đại học Tân Tạo! TS. Tiến sĩ Dasgupta chuyên về lịch sử thuộc địa của Nam Á. Nghiên cứu của tiến sĩ tập trung vào nhận thức của người Anh về Ấn Độ giáo cũng như những hiểu biết tinh hoa về bản sắc Ấn Độ giáo vào cuối thế kỷ XIX. Tiến sĩ Sohini tham gia giảng dạy các bộ môn liên quan đến các lĩnh vực như chủ nghĩa đế quốc châu Âu và thế giới thuộc địa, các chủ đề trong lịch sử thế giới nói chung và lịch sử Nam Á nói riêng. Với vai trò là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Tân Tạo, Tiến sĩ Dasgupta giảng dạy về lịch sử Nam Á.