Chào mừng TS. Thái Công Dân đến Khoa Nhân văn và Ngôn ngữ

Chào mừng TS.Thái Công Dân, Trưởng Khoa Khoa học Xã hội & Nhân Văn, Giảng viên Tiếng Anh tại Đại học Cần Thơ đến Khoa Nhân Văn & Ngôn ngữ Đại học Tân Tạo. 

TS. Dân bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Đại học Naresuan, Thái Lan năm 2010 về lĩnh vực quản lý giáo dục (Phát triển giáo dục ). Năm 1998, Tiến sĩ bảo vệ luận án Thạc sĩ về hòa bình quốc tế (nghiên cứu về văn hóa và văn học) tại Đại học Notre Dame, IN, USA. TS. Dân giảng dạy tiếng Anh, hướng dẫn luận án thạc sĩ và làm công tác quản lý khoa từ năm 1986, sau khi nhận bằng cử  nhân sư phạm tiếng Anh. Nghiên cứu của ông tập trung về lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh, dạy và học tiếng Anh tại THPT, quản lý các chương trình tiếng Anh, thiết kế chương trình học, kiểm tra và đánh giá, phát triển nghề nghiệp.

TS. Dân là chuyên gia về lĩnh vực biên và phiên dịch. Với tư cách là giảng viên thỉnh giảng tai Đại học Tân Tạo, TS. Dân giảng dạy về biên và phiên dịch. 

Email của TS. Dan: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./tcdan">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./tcdan@ctu.edu.vn