Hội cựu sinh viên

alumni

 Hội cựu sinh viên nhằm cung cấp, kết nối, và thu hút sinh viên trong lúc hỗ trợ tầm nhìn và sứ mệnh của trường Đại học. Khi tham gia, bạn có thể duy trì mối liên hệ chặt chẽ với trường học, bạn tốt nghiệp, giáo sư, sự chuyên nghiệp, và đặc biệt, thời gian tuyệt vời của bạn tại TTU. Vì thế, hội này khuyến khích sự tình nguyện tham gia của cựu sinh viên từ khoa Nhân văn và Ngôn ngữ cũng như từ các khoa khác.