Nguồn học liệu

hub

Đáp ứng con đường khác cho sinh viên nâng cao Tiếng Anh, e-Heuristic English Language Hub nhằm giúp sinh viên phát triển Tiếng Anh tổng quát và chuẩn bị cho kì thi TOEFL cũng như những kì thi thông dụng để đạt điều kiện theo đuổi bằng cử nhân tại Đại học Tân Tạo. Hơn thế nữa, với Hub, sinh viên sẽ trở nên tự tin hơn và cuối cùng thông thạo trong việc sử dụng tiếng Anh. Hub đưa ra cách kèm cặp trong những phạm vi của các kĩ năng ngôn ngữ và những phạm vi ngôn ngữ, bao gồm Ngữ pháp và Từ vựng, Nghe, Đọc, Viết.

I. Grammar and Vocabulary