Student Recruitment

KHOA NHÂN VĂN VÀ NGÔN NGỮ

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

Sinh viên theo học ngành Ngôn Ngữ Anh sẽ được trang bị các kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ Anh để giao tiếp thành thạo theo định hướng nghề nghiệp, các nhận thức về văn hóa xã hội, và kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ hai (tiếng Nhật/tiếng Hàn/tiếng Pháp) để bảo đảm cho sinh viên hòa nhập và làm việc hiệu quả trong môi trường hội nhập và đa văn hóa. Trong giai đoạn học chuyên ngành, sinh viên sẽ được cung cấp kiến thức và đào tạo kỹ năng chuyên môn sâu để hoạt động hiệu quả trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài và có năng lực học tập nâng cao ở bậc sau đại học.

Chuyên ngành Văn Hóa và Văn Học

Sinh viên sẽ được tiếp cận với các tác phẩm văn học kinh điển cũng như các giá trị văn hóa nền tảng của thế giới để rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phân tích và sáng tác để làm việc trong lĩnh vực báo chí, trao đổi văn hóa, đối ngoại, truyền thông và xuất bản sau khi tốt nghiệp.

Chuyên ngành Biên-Phiên Dịch

Sinh viên có cơ hội rèn luyện các kỹ năng biên dịch và phiên dịch thuộc các lĩnh vực du lịch, thương mại và văn bản hành chính để làm biên dịch và thông dịch viên trong các công ty lữ hành, xuất nhập khẩu, viện bảo tàng, văn phòng công chứng và các nhà xuất bản.

Chuyên ngành Giảng Dạy Tiếng Anh

Sinh viên được cung cấp các kiến thức về ngôn ngữ tiếng Anh, phương pháp dạy-học tiếng Anh, kỹ năng tư vấn học tập và công nghệ dạy-học tiếng Anh để có thể làm việc trong môi trường nói tiếng Anh hay giảng dạy tiếng Anh tại các trung tâm Anh ngữ và các trường quốc tế.

Từ năm học thứ ba, sinh viên sẽ được tham gia các chương trình thực tập để có cơ hội áp dụng kiến thức và kỹ năng chuyên môn vào công việc thực tế như biên-phiên dịch, viết bài, sáng tác hay giảng dạy tiếng Anh dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia và doanh nghiệp có kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và có điều kiện nắm bắt các cơ hội việc làm.